Biskupství brněnské

„Hledáme vás, mámo, táto...“

Ilustrace
26.11.2007 - 1.12.2007
Kampaň s názvem Hledáme vás, mámo, táto...“, pořádá v Brně Sdružení pěstounských rodin ve dnech 26.11. - 1.12.Brno: V sobotu 1. prosince v 19.00 hodin akce vyvrcholí předvánočním benefičním koncertem vokální skupina YELLOW SISTERS ve Velkém sále divadla Husa na provázku. Večerem provázejí Břetislav Rychlík a Jitka Čvančarová. Součástí programu bude i vystoupení dětí z pěstounských rodin a nízkoprahové Pestré klubovny.

Besedovat na dané téma budou přední odborníci v oblasti náhradní rodinné péče (MUDr. Dagmar Zezulová, Prof. PhDr. Jarmila Koluchová, Ljuba Václavová a MUDr. Rychnovský).

Cílem kampaně „Hledáme vás, mámo, táto...“je oslovit co nejširší veřejnost a získat nové rodiče pro opuštěné děti umístěné v různých typech ústavních zařízení. Během akce bude veřejnost oslovena prostřednictvím plakátů, letáků, masmédií a odborných přednášek.

V současné době se v dětských domovech a dalších ústavních zařízeních nachází 20.000 dětí, které v důsledku vážného zanedbání, nezájmu, týrání nebo zneužívání musely opustit biologickou rodinu a rády by získaly rodinu náhradní. Zásadním problémem se kterým se odborníci na toto téma setkávají je nedostatek pěstounských rodičů.

Kampaň „Hledáme Vás, mámo, táto“ se snaží tuto možnost nabídnout těm, kteří mají možnost a touhu přijmout nové dítě do rodiny. Sdružení pěstounských rodin chce také upozornit na řadu omylů a mýtů, které v souvislosti s pěstounskou péčí vznikají. Například, že přijmout dítě do péče může nejen pár, ale i jednotlivec – žena nebo muž. Důležité je, aby měl dostatek lásky a trpělivosti pro tyto děti, které jsou často citově deprivované a mají i jiné psychické či zdravotní problémy..

Zájemci se mohou obrátit na Sdružení pěstounských rodin (a jeho Poradnu náhradní rodinné péče), které se touto problematikou zabývá již od roku 1995. V současné době se ke sdružení hlásí přes 800 rodin s více než 1200 dětmi. Posláním Poradny náhradní rodinné péče je umožnit dětem vyrůstat v harmonické rodině, získávat nové adoptivní a pěstounské rodiče pro opuštěné děti, odborně je vést v průběhu příprav na přijetí dítěte, poskytnout všestrannou podporu rodinám s přijatým dítětem do náhradní rodinné péče a umožnit tímto ohroženým dětem rozvoj jejich potenciálu a začlenění do společnosti. Budoucím i stávajícím pěstounským a adoptivním rodinám nabízí komplexní konzultační a poradenskou činnost v oblasti pedagogické, psychologické a sociální (vývojové opoždění, neklid a výchovné problémy, poruchy učení a řeči, integrace dětí do škol, právní aspekty pěstounské péče a adopce apod.).

Kontakt: Sdružení pěstounských rodin, Anenská 10, 602 00 Brno.
Tel.: 543 249 141, fax: 543 249 142
email: pestouni@pestouni.cz, www.pestouni.cz

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality