Biskupství brněnské

Oslavy Misijní neděle

Ilustrace
21.10.2007
Světový den modliteb za misie s sebou přináší kromě pravidelných bohoslužeb a misijních sbírek na projekty Papežského misijního díla šíření víry i řadu dalších aktivit, které vycházejí z misijního nadšení mnoha lidí.Následující informace chtějí být inspirací i pozvánkou: Misijní most modlitby 2007
Misijní neděle v TV Noe
Plakátek k misijní neděli
Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 21. října 2007
Poselství Benedikta XVI. ke Světovému dni misií 21.10.2007
Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality