Biskupství brněnské

Misijní most modlitby 2007

Ilustrace
20.10.2007
Před 81 lety vyhlásil Sv. otec Pius XI. každou předposlední říjnovou neděli za Misijní neděli, kterou od té doby na celém světě organizuje Papežské misijní dílo šíření víry. Tento celosvětový den modliteb je spojený s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším (dnes přibližně v 1100 misijních diecézích). Letos opět přicházíme v rámci misijních oslav s nabídkou vytvoření společného Misijního mostu modlitby (dále MMM), a to v předvečer letošní Misijní neděle, tj. v sobotu 20. října ve 21.00 hodin. Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem požehnány v kostele.

V minulém roce, kdy jsme v ČR s MMM začali, proběhlo na různých místech mnoho zajímavých akcí (misijní besedy, výstavy, žehnání svící a setkání zástupců z různých farností diecéze, misijní růženec, vystoupení hudebních skupin, adorace, Misijní jarmark, lunapark, vznikla Misijní klubka a společenství mládeže apod.) Byli jsme ve spojení i s lidmi z jiných kontinentů. Vám všem, kteří jste MMM pořádali nebo budete připravovat, upřímně děkujeme!

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality