Biskupství brněnské

Biskup Esterka požehná obnovený Dům české misie v Chicagu

Ilustrace
22.9.2007
Při slavnostní bohoslužbě v sobotu 22. září v 15.00 hodin požehná v Chicagu (USA) brněnský pomocný biskup Petr Esterka pověřený péčí o české katolíky v cizině, opravený Dům české misie a kapli českých patronů.Chicago (USA): Po dokončení oprav misijního domu v Chicagu bude v sobotu 22.9. v 15.00 hodin tento dům opět slavnostně otevřen a požehnán krajanským biskupem Petrem Esterkou. Účast na slavnosti přislíbil místopředseda vlády České republiky, ministr pro místní rozvoj a předseda KDU-ČSL Jiří Čunek.

Při bohoslužbě bude požehnána restaurovaná kaple, která bude zasvěcena českým patronům sv. Cyrilu a Metoději, sv. Ludmile, sv. Václavovi, sv. Vojtěchovi, sv. Prokopovi, sv. Hedvice, sv. Anežce, sv. Zdislavě, sv. Norbertovi, sv. Janu Nepomuckému a sv. Janu Neumannovi. Bude konsekrován i nový oltář a požehnány obnovené varhany. Při slavnosti udělí biskup Esterka také svátost křtu a biřmování dospělým katechumenům.

Členové české misie v Chicagu zvou na tuto velkou slavnost nejen své přátele, spolupracovníky a dobrodince, ale také své krajany v ČR.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality