Biskupství brněnské

V Hodoníně se koná celorepublikové setkání Center pro rodinu

Ilustrace
11.9.2007 - 12.9.2007
Ve dnech 11. – 12. září 2007 se v Hodoníně sejdou zástupci osmnácti center pro rodinu z celé republiky.Hodonín: Zástupci 18 center pro rodinu z celé ČR se tento týden sjedou do Hodonína na pracovní setkání. Jejich hostitelem je Centrum pro rodinu Hodonín. Mezi jmenovaná centra patří jak diecézní centra pro rodinu, tak centra na úrovni některých moravských děkanátů, i centra, založena dobrovolnicky nebo na občanské bázi. Program připravuje po konzultaci s centry Národní centrum pro rodinu. Společnou snahou je vytvářet programy a aktivity vedoucí k podpoře rodinného života a posílení stability a kvality vztahů v rodině. Pestrá paleta programové nabídky jednotlivých center se odlišuje podle konkrétních podmínek a možností regionů, ve kterých působí. Pravidelná setkání zástupců těchto organizací pak umožňují vzájemnou inspiraci a koordinaci společných projektů. Většina ze jmenovaných center se sdružuje i v občanském sdružení Asociace center pro rodinu (ACER).
Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality