Biskupství brněnské

Diecézní muzeum v Brně

Ilustrace
1.8.2007
Rozhodnutím brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho byla ke dni 1. 8. 2007 obnovena činnost Diecézního muzea v Brně na Petrově (č. 1) v prostorách bývalého kapitulního děkanství.Součástí dnešního Diecézního muzea (původní název Muzeum sakrálního umění) je loni otevřená stálá expozice Vita Christi, Informační centrum Petrov a Diecézní konzervátorské centrum, které dokumentuje a podílí se na ochraně kulturního dědictví v brněnské diecézi.

Brno: Původní Diecézní muzeum Brno bylo jako první svého druhu v České republice zřízeno biskupem Vojtěchem Cikrlem 1. 6.1993 a jeho sídlem se dočasně stal areál augustiniánského kláštera na Starém Brně. V roce 1999 byla činnost muzea pozastavena a nyní může v nových prostorách na Petrově navázat na předchozí úspěšné působení.

V den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, 15. srpna 2007, si na Petrově připomenou roční výročí od otevření původně Muzea sakrálního umění a Informačního centra, jejichž malá roční rekapitulace nabízí zajímavou bilanci: Muzejně vzdělávací program Andělé, který pro děti základních škol připravilo Informační centrum Petrov, absolvovalo během několika měsíců 1000 osob, nedávno zahájený program Klíč a meč má na svém kontě již 60 mladých návštěvníků. Zaujala také expozice Vita Christi a na milovníky historických památek vždy čeká několikajazyčný audioprůvodce po areálu Národní kulturní památky Petrov s katedrálou sv. Petra a Pavla.

V den „narozeninových“ oslav nabídne Diecézní muzeum od 13 do 17 hodin zdarma vstup do muzejní expozici mapující život Ježíše Krista, a v 16.00 hodin proběhne komentovaná prohlídka katedrály sv. Petra a Pavla.

O několik dní později, v rámci oslav Dne Brna (sobota 18. srpna), je pro děti i dospělé připravena od 13 do 17 hodin hra „Stopy Ludvíka Raduita de Souches“, která všechny zúčastněné provede v Brně po místech spojených s působením tohoto velkého vojevůdce a obránce města z roku 1645. Vítěz se po losování může těšit na knižní výhru.

Muzeum bude otevřeno celé odpoledne zdarma a slavnostní den uzavře večerní program v katedrále, který proběhne pod záštitou biskupa Vojtěcha Cikrleho a primátora Romana Onderky (program v samostatné zprávě).

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality