Biskupství brněnské

Neznámé cesty brněnského patrona

Ilustrace
30.6.2007
Při pontifikální bohoslužbě v sobotu 30. června v 10.30 hodin, které bude předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle, se na své místo po šestnácti letech vrátí originál sochy sv. Pavla, jednoho z hlavních patronů katedrály v Brně i celé brněnské diecéze.Brno: Přesně sto let od posvěcení nového oltáře v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně (stalo se 21.5.1891), na nějž umístil vídeňský řezbář Josef Leimer dvanáct apoštolů s dominantními patrony chrámu i celé brněnské diecéze - svatým Petrem a Pavlem - byla socha apoštola Pavla zcizena neznámým pachatelem. Přestože se věřící modlili za její nalezení, ještě po roce 2000 bylo místo na pravé straně oltáře prázdné. Proto bylo rozhodnuto o zhotovení kopie, která byla na oltář hlavního diecézního chrámu umístěna v roce 2004.

O dva roky později se při policejním zásahu našla zcela náhodou v autě podezřelého muže socha neznámého světce, jejíž původ nedokázal řidič vysvětlit. Generální vikář Jiří Mikulášek ji později identifikoval jako pohřešovaného patrona katedrály na Petrově.

Stejně jako svatý Pavel, nazývaný apoštolem národů a pověstný svými hojnými cestami po světě, i jeho socha si zřejmě užila své. O jejím šestnáctiletém putování však žádný záznam neexistuje. Ale že to nebyly jízdy „ve vatě“, o tom svědčila ulomená ruka, chybějící meč i poškozený podstavec. Biskupství začalo hledalo sponzora na zajištění restaurátorské opravy. Výzva v médiích oslovila brněnského výtvarníka Stanislava Sedláčka, který dal k dispozici originál obrazu katedrály na Petrově, jež v dražbě portálu Mladé fronty DNES - idnes - vynesl díky podnikateli Václavu Kubíčkovi 70.000 Kč.

Než byla socha předána do rukou restaurátorů, bylo možné oba svaté Pavly - originál i kopii - porovnat. A jaké překvapení. Svatý Pavel během svých cest výrazně omládl. Kopie byla totiž zhotovena podle černobílé fotografie - jiný zdroj nebyl k dispozici - takže náhradní socha zobrazuje šedivého starce, lišícího se od mladistvěji vyhlížejícího tmavovlasého originálu.

Je symbolické, že na své původní místo na oltáři v katedrále bude socha sv. Pavla z limbového dřeva stará sto šestnáct let opět umístěna při letošních oslavách 230. výročí založení brněnského biskupství (založeno 5.12.1777). To pořádá hlavní diecézní pouť právě na počest svých patronů, sv. Petra a Pavla, v sobotu 30.6.

foto foto foto foto
Foto: Václav Štaud

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality