Biskupství brněnské

Církve i armáda si duchovní službu pochvalují

Ilustrace
23.5.2007
První oficiální setkání náčelníka Generálního štábu Armády České republiky, generálporučíka Vlastimila Picka se zástupci církví - předsedou Ekumenické rady církví Pavlem Černým a římskokatolickým biskupem Vojtěchem Cikrlem – proběhlo dnes odpoledne v rezidenci brněnských biskupů v Brně na Petrově.Přítomen byl také pplk. Jan Kozler, hlavní kaplan Armády ČR, a Mons. Tomáš Holub, poradce ministryně obrany pro duchovní službu.

Brno: Během setkání, které proběhlo v uvolněné přátelské atmosféře, byl zhodnocen vývoj duchovní služby v armádě a všichni přítomní se shodli na pozitivním výsledků činnosti duchovních mezi vojáky a na nezastupitelnosti této služby. Jak řekl náčelník Generálního štábu Vlastimil Picka, s hlavním kaplanem Kozlerem dokonce připravují určité úpravy, aby mohl být stávající počet vojenských kaplanů zvýšen ze současných 18 na potřebných 22. Kromě řady útvarů působí dnes vojenští duchovní v misiích v Íráku, Afghánistánu a Kosovu.

Předseda Ekumenické rady církví Pavel Černý upozornil na specifickou situaci v České republice – jako v jediné zemi jsou u nás do armády vysíláni duchovní různých církví, přičemž zastupují celé křesťanské společenství, jež je podporuje svými modlitbami.

Poradce ministryně obrany Tomáš Holub se zmínil o novém prvku v přípravě vojáků armády- v rámci tříměsíční přípravy absolvují také etický seminář. „V pastoračním středisku v Lulči jsou vyčleněné hodiny v rámci odborného výcviku, které připravují právě duchovní,“ doplnil Vlastimil Picek.

Duchovní služba v armádě působí již jedenáct let a biskup Cikrle děkuje všem, kteří se nejen za kaplany, ale za všechny vojáky modlí. „Jsem rád, že už je pryč svízelná doba, kdy byla armáda a církev rozdělena.“

V současné době působí v AČR osmnáct vojenských kaplanů, z toho dvanáct z Církve římskokatolické, dva z Církve československé husitské, tři z Českobratrské církve evangelické a jeden z Církve adventistů sedmého dne.

foto foto foto foto
Foto Josef Múčka, Václav Štaud

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality