Biskupství brněnské

Prosba o informace či příspěvky v kauze Služebníka Božího Tomáše Týna

Ilustrace
Kdokoli by chtěl informovat o životě Služebníka Božího otce Tomáše Týna OP, o milostech, které obdržel na jeho přímluvu anebo i finančně přispět na vedení jeho kauzy, může se obrátit přímo na vicepostulátora z České dominikánské provincie P. Efréma Jindráčka OP, Znojmo 669 02, Dolní česká 3, anebo zaslat svůj přípěvek na konto v České republice: Raiffeisen Bank 102 405 5799/5500.Dopis přátelům a dobrodincům