Biskupství brněnské

Postní duchovní obnova Unie katolických žen

Ilustrace
10.3.2007
Unie katolických žen, pobočka Brno, pořádá 1. setkání a zamyšlení k postnímu předvelikonočnímu zastavení, a to v sobotu 10. března 2007 v 8.30 hod na faře u chrámu sv. Augustina v Brně - Masarykova čtvrt. Patronát nad duchovní obnovou převzal a duchovní obnovu povede pan farář P. Pavel Šenkyřík .

Postní duchovní obnova nabídne duchovní promluvy , rozjímání, modlitba růžence, možnost přistoupení ke svátosti smíření a obnova bude zakončena mší svatou .

Ukončení asi ve 12-12.30 hodin.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality