Biskupství brněnské

Řeholní sestra františkánka oslaví sté narozeniny

Ilustrace
3.2.2007
V klášteře Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté rodiny v Brně oslaví zítra sté narozeniny sestra Marie Realina.Brno: Sestra Marie Realina (vlastním jménem Marie Šabacká) se narodila 3.2.1907 v Pucově (okres Třebíč). Do kongregace sester františkánek vstoupila 29.4.1936. Pracovala na mnoha místech v nemocnicích, vždy byla k pacientům vlídná a ochotná. Podle svědectví spolusester i dnes ve vysokém věku sleduje stále s živým zájmem okolní dění. Ráda čte, přestože pro slabší zrak musí používat lupu, ráda se modlí, hlavně růženec. Sestry se na ni často obracejí s prosbou o modlitbu za konkrétní věci a ona s láskou vyhoví, ochotně podle svých sil a možností prokazuje i drobné služby. Pověstná je také svým smyslem pro humor. Již den před svými narozeninami přijala četné gratulace, stoletou jubilantku navštívili také pracovníci městského úřadu.

Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté rodiny v Brně byla založena v roce. 1886 brněnským biskupem Dr. Františkem Saleským Bauerem (mezi jiným iniciátorem dostavby dvou věží brněnské dominanty - katedrály na Petrově). Nyní má kongregace asi 90 sester, na Grohově ulici je největší řeholní komunita v Brně (čítá kolem šedesáti sester).

Kongregace je zřizovatelkou Církevní střední zdravotnické školy – obor zdravotnický asistent, nyní otevírá další dva nové obory, a to „Ošetřovatel“ – tříletý obor bez maturity a „Zdravotnické lyceum“ – čtyřletý obor s maturitou. Vedle školy sídlí také internát pro studentky středních a vyšších škol.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality