Biskupství brněnské

Tříkráloví koledníci shromáždili do pokladniček přes padesát sedm milionů korun

Ilustrace
1.2.2007
Koledníci charitní Tříkrálové sbírky letos shromáždili 57,25 milionů korun. Jde zatím o nejvyšší výnos sbírky vyjma roku 2005, kdy se do výše sbírky promítl ohlas tragédie, kterou způsobily o Vánocích 2004 vlny tsunami v jihovýchoní Asii, a lidé proto ze solidarity přispívali nebývale vysokými částkami.

Samotné koledování letos probíhalo na území celé republiky v první polovině ledna. K dnešnímu dni bylo již všech 13 386 pokladniček úředně rozpečetěno a byl sečten jejich obsah. Koledování vyneslo celkem 57 249 225,72 Kč.

„Upřímně děkuji všem dárcům, kteří otevřeli svá srdce i peněženky a mimořádným způsobem projevili ochotu konkrétně pomáhat potřebným. Stejně tak děkuji všem organizátorům a koledníkům. Je to dobré znamení a jedna z dobrých známek na vysvědčení naší společnosti,“ uvedl olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

„Výtěžek sbírky nás potěšil a mile překvapil. Jménem Charity bych chtěl poděkovat všem, kteří se na úspěchu letošní Tříkrálové sbírky podíleli,“ říká ředitel Charity ČR Oldřich Haičman.

Více informací v tiskové zprávě a na www.trikralovasbirka.cz.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality