Biskupství brněnské

Tisková zpráva Moravskoslezské křesťanské akademie

Ilustrace
14.1.2007
O tomto víkendu proběhly v Olomouci v pořadí čtvrté Moravskoslezské akademické dny, tentokrát věnované médiím.Odborníci z českých, slovenských a polských univerzit, zástupci církve a médií společně diskutovali o aktuálních otázkách týkajících se poslání médií, jejich regulace a budoucího vývoje v mediální oblasti. Prof. Tadeusz Zasepa z Lublinu (mj. nominovaný organizací UNESCO na Nobelovu cenu) se v hlavním příspěvku konference zmínil o etických problémech masmédií a reality, kterou zobrazují, zvláště se dotkl otázek ekonomických zájmů majitelů a také prezentace násilí a sexuality.

Ředitelé křesťanské Televize Noe a Radia Proglas L. Ryška a M. Holík hovořili o zkušenostech vysilatelů, kteří programově odmítají vysílat reklamu a jsou odkázáni na dary svých posluchačů. Odborníci z Masarykovy univerzity, Prešovské univerzity a Institutu politických a ekonomických studií se pak dotkli otázek psychologie médií, dokumentů katolické církve týkajících se médií a v neposlední řadě i prezentace obsáhlého několikaletého výzkumu, jehož cílem je zachytit hodnotový profil českého novináře a provést kompetentní odbornou analýzu české žurnalistiky. Výstupy z konference, jež proběhla pod záštitou arcibiskupa Jana Graubnera, budou k dispozici ve sborníku, který vydá Moravskoslezská křesťanská akademie.

Kontakt:
Mgr. et Mgr. Ladislav Koubek, Moravskoslezská křesťanská akademie
Tel. 776 204 869
E-mail: l.koubek@gmail.com, www.mska.biz

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality