Biskupství brněnské

Přispívat do Tříkrálové sbírky 2007 je možné i pomocí dárcovských SMS

Ilustrace
2.1.2007
Tato dobročinná akce - největší dobrovolnická akce u nás - se v celostátním měřítku uskuteční v lednu 2007 již po sedmé.Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. V roce 2006 do ulic obcí a měst vyšlo více než 12 tisíc kolednických skupinek a výnos sbírky činil 54,676 milionů korun. Také letos se na cestu chystá víc než 30 tisíc koledníků.

Sbírka bude probíhat podle již standardních pravidel. Na úvod požehnají koledníkům v jednotlivých diecézích biskupové a kněží ( v Brně to bude 2.1. v 15.00 hodin v katedrále na Petrově). Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli poklonit do Betléma novorozenému Ježíškovi.

Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba, vybavená průkazem koledníka. Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, nosí lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností. Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné válcovité kasičky, opatřené charitním logem.

Příspěvek prostřednictvím bankomatu:
Tříkrálovou sbírku již tradičně podporuje Nadace České spořitelny, generální partner Sdružení Česká katolická charita. Letos poprvé se upozornění na sbírku objeví také na bankomatech České spořitelny, ze kterých budou moci lidé přímo zasílat dar do Tříkrálové sbírky, podobně, jako mohou např. dobíjet svůj telefonní kredit.

"Sdružení Česká katolická charita je jeden z nejdlouhodobějších a nejvýznamnějších partnerů Nadace České spořitelny. Široká škála projektů, kterou sdružení realizuje, odpovídá základním oblastem, kterým se nadace věnuje. Jedná se hlavně o podporu seniorů, drogově závislých a postižených," vysvětluje Jarmila Plachá, předsedkyně správní rady nadace, a dodává: "Na organizačním zajištění Tříkrálové sbírky se podílí i Česká spořitelna, zřizovatel nadace, která bezplatně pomáhá se zpracování výtěžku sbírky na jednotlivých pobočkách."

Dárcovská SMS:
Na rozdíl od předchozích let neobjeví občané v poštovních schránkách poštovní poukázky. Novým prvkem bude naopak děkovací letáček, který bude vhazován do schránek domácností jako forma poděkování, informace o využití předcházející či právě probíhající sbírky a také upozornění na možnost přispět do sbírka také formou dárcovské SMS. Její formát je DMS KOLEDA a odesílá se na číslo 87777. Je to další novinka nadcházející sbírky. DMS KOLEDA bude v provozu teprve od 1. ledna 2007.

Do Tříkrálové sbírky lze přispět také bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na nově otevřené konto: 33001122/0800. Jednotlivci či firmy, jež přispějí na konto a vyžádají si o tom potvrzení nebo darovací smlouvu, mají možnost si dar odečíst z daňového základu.

Stejně jako loni budou od ledna výsledky uveřejňovány na stránkách www.trikralovasbirka.cz, na které bude průběžně doplňovaná tabulka s aktuálními výsledky koledování podle jednotlivých diecézí. Na těchto stránkách budou také informace o využití výtěžku Tříkrálové sbírky.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality