Biskupství brněnské

Benefiční akce v kostele sv. Michala v Brně - pomoc dětem na Haiti

Ilustrace
3.12.2006
Rektorátní kostel sv. Michala v Brně (Dominikánské nám.) pořádá první neděli adventní (3. prosince v 16.30 hodin) benefiční hudebně dramatický pořad.Jde o divadelně zpracovanou báseň T.S. Eliota s názvem Vražda v katedrále, hlavní postavou je zde anglický arcibiskup Tomáš Becket, který žil v době anglického krále Jindřicha II. a který byl za svou věrnost ideálům křesťanství úkladně zavvražděn v roce 1170.

V pořadu "jednoho herce" účinkuje Miroslav Gabriel Částek, předlohu přeložil Albert Vyskočil, hudbu zkomponoval Josef Fojta, výtvarná spolupráce je dílem Petra Posoudila.

Vstupné je dobrovolné, výtěžek z benefičního pořadu bude věnován na projekt Adopce na dálku - Haiti. Tento projekt umožňuje prostřednictvím dárců (tzv. "adoptivních rodičů") z České republiky dětem z nejchudších rodin zajistit alespoň jedno jídlo denně, zdravotní péči a vzdělání v jejich přirozeném prostředí. Haiti je nejchudší země západní polokoule. Tento projekt, který vychází z mnohaleté tradice, má vysokou účinnost a je transparentní pro každého, kdo se na něm podílí. Cílem projektu je zajistit dětem takové vzdělání, aby byly schopny v dospělosti samostatně pracovat a živit sebe i svou rodinu bez závislosti na rozvojové pomoci. Arcidiecézní charita Olomouc ( http://www.acho.caritas.cz/haiti.html ) na projektu Adopce na dálku®- Haiti spolupracuje s P. Romanem Musilem, českým misionářem z řádu oblátů Neposkrvněného početí Panny Marie, který působí v haitské farnosti Baie de Henne. Na projektu Haiti se podílí také Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. (www.arpok.cz) a farnost Zábřeh (www.zabreh.caritas.cz)

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality