Biskupství brněnské

Benefiční adventní koncert Oblastní charity Blansko

Ilustrace
3.12.2006
Benefiční adventní koncert pořádá Oblastní charita Blansko ve spolupráci s Římskokatolickou farností Blansko dne 3. prosince v 15.00 hodin v kostele sv. Martina v Blansku. Hrát bude skupina Bétel z Brna a dobrovolné příspěvky budou použity na pomoc lidem bez přístřeší.

Plakátek.