Biskupství brněnské

Advent v Brně-Líšni

Ilustrace
2.12.2006 - 24.12.2006
Ve farnosti Brno-Líšeň se během adventu uskuteční následující akce:Duchovní obnova farnosti pro každého
Sestry Dítěte Ježíše vás zvou na duchovní obnovu inspirovanou tématy z adventních nedělních čtení.
Kdy? V pátek 8. prosince od 18.45 a v sobotu 9. prosince 2006 od 8 hod.
Kde? V kostele nebo v prostorách kavárny a fary (bude upřesněno podle počtu zájemců) s možností společného oběda na faře.
Zájemci, prosím, hlaste u sr. Veroniky Řehákové (tel. 544 210 841) nebo Jany Šebkové (tel. 544 213 400) do středy 6. prosince. Zároveň nahlaste, jestli chcete oběd. Ostatní jste srdečně zváni i bez ohlášení.

Žehnání adventních věnců
Adventní věnce budou požehnány v sobotu 2. prosince v 16 hod. v kostele sv. Jiljí. Rovněž o 1. neděli adventní před každou mší sv. budou žehnány adventní věnce.

Průvodce adventem pro děti
Každou středu v 17 hod. před dětskou mší sv. bude na faře průvodce adventem pro děti.

Svátostné požehnání
Každou adventní neděli (mimo 4. neděle - Štědrý den) bude v 15 hod. v kostele svátostné požehnání a až do večerní mše sv. výstav Nejsvětější svátosti. V této době budete moci přijmout také svátost smíření. K dispozici vám budou dva kněží.

Svatý Mikuláš v Líšni
Sv. Mikuláše oslaví v Líšni na dětské mši ve středu 6. prosince v 18 hod.

Koledy z košíku
Ve čtvrtek 28. prosince si můžete v kostele vyslechnout Koledy z košíku - vánoční pásmo rodiny moravských niněristů. Začátek v 16 hod.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality