Biskupství brněnské

Mikulášská besídka pro pěstouny

Ilustrace
1.12.2006
V pátek 1. prosince 2006 se uskuteční tradiční Mikulášská besídka pro náhradní rodiče a děti, které se zúčastní přes 150 dětí přijtatých do rodin s pěstounskou péčí. Více informací.

Další informace:
Jarka Vykoupilová
Sdružení pěstounských rodin
Anenská 10, 602 00 Brno
www.pestouni.cz tel.: 543 249 141 e-mail: pestouni@pestouni.cz