Biskupství brněnské

Interaktivní program Andělé v Informačním kontaktním centru Petrov

Ilustrace
29.11.2006
Pro školní rok 2006/2007 připravilo Informační kontaktní centrum Petrov muzejně vzdělávací program pro 1. stupeň základních škol s názvem „Andělé“.Program, který má pomoci budovat vztah dětí k náboženskému obsahu výtvarného umění interaktivní formou přizpůsobenou oslovené věkové skupině.

Základní program:

  • povídání o andělech a obrázková prezentace uměleckých děl s andělskou tematikou
  • hra na anděly (formující děti k vzájemnému pomáhání si a nezištnosti)
  • komentovaná prohlídka výstavy Vita Christi
  • andělé v katedrále

Časová dotace základního programu: 60 minut
Cena základního programu 20 Kč na dítě zahrnuje vstupné na výstavu i doprovodný program.

Rozšířený výtvarný program:

  • výroba papírového anděla (ozdoby i upomínky, kterou si děti odnesou domů)

Časová dotace rozšířeného výtvarného programu: 120 minut
Cena rozšířeného výtvarného programu ve výši 30 Kč na dítě zahrnuje vstupné na výstavu, doprovodný program i materiál na výtvarnou činnost.

Domluva skupinové účasti na programu Andělé a další informace:

Informační kontaktní centrum Petrov
Petrov 1, 602 00 Brno
Tel. 731 404 000
e-mail: petrov@petrovinfo.cz
http://www.petrovinfo.cz

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality