Biskupství brněnské

Premiéra Hubertské mše B dur v katedrále na Petrově

Ilustrace
12.11.2006
Hubertskou mši B dur pro lovecké rohy se zpěvy, autora Petra Vacka a texty Josefa Selementa, zahrají a zazpívají při slavnostní bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově Trubači LDF MZLU (Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity) v Brně v neděli 12. listopadu v 9.00 hodin. Brno: Hubertská mše B dur byla zkomponována v roce 1991, stala se součástí kulturní tradice našich myslivců při významných příležitostech a rovněž při setkání mysliveckých trubačů Čech a Moravy. Hrála se také v několika evropských zemích, v roce 1999 byla představena také Svatému otci Janu Pavlu II. ve Vatikánu při příležitosti darování vánočního stromu prezidentem Václavem Havlem.

Premiérové provedení Hubertské mše na Petrově přednese v katedrále cca padesátičlenný soubor lesnic a borlic Trubačů LDF MZLU v Brně, který získal v roce 2005 třetí místo na Národní soutěži trubačů na Helfštýně, v roce 2006 druhé místo na Mezinárodní soutěži trubačů na Kladské a téhož roku 8. a 9. místo na mistrovství Evropy ve hře na lovecký roh v Dánsku.

Protože se jedná o prezentaci studentského souboru i LDF MZLU, očekává se na bohoslužbě účast významných osobností z lesnických, dřevařských, mysliveckých a ochranářských organizací a firem.

Před zahájením mše 12.11. bude od 8.45 do 8.50 při příchodu lidu do katedrály troubit celý soubor trubačů před kostelem, těsně před zahájením mše v 9:00 hodin zahraje před oltářem v chrámu sólový roh. Po skončení bohoslužby následuje krátký koncert před katedrálou s průvodním slovem.

Hubertskou mši B dur bude v brněnské katedrále dirigovat její autor Petr Vacek, člen Loveckého tria Praha.

Další informace: Ladislav Hromadko, mobil. 732 156 227.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality