Biskupství brněnské

Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na věrné zemřelé v brněnské katedrále

Ilustrace
1.11.2006 - 2.11.2006
Bohoslužby o slavnosti Všech svatých (1.11.) a v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé (2.11.) bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle celebrovat v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně od 17.30 hodin. Brno: Brněnský biskup Vojtěch Cikrle za přítomnosti sboru kanovníků Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně bude celebrovat v katedrále na Petrově pontifikální bohoslužbu v den slavnosti Všech svatých od 17.30 hodin.

Pontifikální mše bude celebrována rovněž v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé, po bohoslužbě budou náslefovat modlitby za zemřelé.

Přímo v katedrále má hrob pět brněnských biskupů: Vincenc Josef kníže Schrattenbach (+ 1816), Václav Urban rytíř Stuffler (+ 1831), Jan Antonín Arnošt hrabě Schaffgotsche (+ 1870), Karel Nöttig (+ 1882) a Josef Kupka (+ 1941).

Ve dnech 1. - 8. 11. je možné získat vždy jednou za den plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci při splnění následujících podmínek: přijetí svátosti smíření (i několik dní předem), přijetí svatého přijímání (v den získávání odpustků), modlitba na úmysl Svatého otce a nemít trvalé zalíbení v žádném hříchu.

Navíc je třeba:
- 1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den při návštěvě kostela se pomodlit modlitbu Otče náš a Vyznání víry.
- V době od 1. do 8. 11. při návštěvě hřbitova se pomodlit za zemřelé.

Využijme této možnosti podílet se na rozdělování vzácných Božích darů z pokladu církve.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality