Biskupství brněnské

Federace katolických rodinných svazů v Evropě (FAFCE) zasedá v Brně

Ilustrace
25.10.2006 - 27.10.2006
Ve dnech 25. - 27. října se v Brně uskuteční řádné zasedání Federace katolických rodinných svazů v Evropě (FAFCE). Brno: Federace katolických rodinných svazů v Evropě, která byla založena v roce 1997, vychází ze sociálního učení katolické církve a obrací se v aktuálních záležitostech týkajících se rodin na Radu Evropy, Evropský parlament a OSN v souladu se záměry a stanovisky Svatého stolce, resp. Papežské rady pro laiky a Papežské rady pro rodinu.

Řádná zasedání se konají dvakrát ročně s cílem prohlubovat kontakty s Evropskou unií. Brněnské zasedání má sloužit k co nejpřesnějšímu pojmenování současných cílů evropské rodinné politiky na základě reflexe psychologických trendů vývoje rodiny a stávající situace v legislativě. Má také poskytnou příležitost i k sebereflexi v souvislosti se změnou vedení FAFCE, které podle stanov přebírá na další tříleté funkční období Katolický rodinný svaz Německa.

Víceprezidenty se stává Itálie a Česká republika, která je zastoupena Asociací center pro rodinu (ACER). ACER sdružuje centra pro rodinu z jednotlivých diecézí a Národní centrum pro rodinu. Předsedou ACER je vedoucí ostravského Centra pro rodinu a sociální péči Jan Zajíček.

Další informace možno získat v Národním centru pro rodinu, tel.: 542213313, e-mail: ncpr@volny.cz, www.rodiny.cz

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality