Biskupství brněnské

Zábrdovický kostel opět otevřen

Ilustrace
1.10.2006
Po jedenácti měsících náročné rekonstrukce dlažby, oken, varhan a maleb (a s tím spojených archeologických průzkumů) se pro návštěvníky a věřící opět otevírá chrám Nanebevzetí Panny Marie v Brně Zábrdovicích.Příchozí uvítá i kompletně novým řešením osvětlení a ozvučení chrámového prostoru. Dlouhé období bohoslužeb ve farním sále se ukončí v neděli 1. října. Slavnostní bohoslužba doprovázená Zábrdovickým chrámovým sborem a orchestrem začne v 9:45 hodin. Zváni jsou nejen zábrdovičtí farníci, toho času na návštěvách v jiných brněnských farnostech, ale pochopitelně všichni, kdo chtějí se Zábrdovickými oslavit velký den.

Kostel, na jehož současné podobě se podíleli špičkoví barokní umělci jako Giovanni Pietro Tencala, František Antonín Maulbertsch, Josef Winterhalder mladší, Ondřej Schweigl nebo František Antonín Grimm rozezvučí 1. října hudební díla Jeremiah Clarkea, Vojtěcha Říhovského, Miroslava Příhody, Františka Suchého a Wolfganga Amadea Mozarta.

Kdysi premonstrátský klášterní kostel, od začátku 13. století jedno z významných center země, prošel poměrně pohnutým vývojem, z nichž nejzásadnější bylo zrušení kláštera v rámci josefínských reforem na konci 18. století. Kostel se stal farním rovněž pro území sousedních Husovic a Židenic, které byly ustanoveny jako samostatné farnosti v průběhu 20. století. Dříve mohutná dynamická městská farnost se dnes počítá s přibližně 450 farníky k těm menším. Dynamičnost jí ovšem zůstala, o čemž svědčí nejen množství aktivit, ale zejména trvale stoupající zájem farníků o aktivní duchovní život a Brňanů o tuto farnost. Pro příští rok se v této farnosti chystá evangelizace dům od domu.

Svěcení kostela roku 1211 se spolu se svým strýcem Přemyslem Otakarem I. zúčastnila budoucí světice Alžběta Durynská. Roku 1894 zde byla pokřtěna blahoslavená Marie Restituta Kafková, popravená nacisty.

Text zpracoval R.D. Jan Hanák, farní vikář v Brně-Zábrdovicích.

(Doplnění: Od roku 1999 je farářem v Brně-Zábrdovicích R.D. Jiří Rous, který je při České biskupské konferenci současně ředitelem pro pastorační práci u romského obyvatelstva. V letech 1998-99 působil jako vojenský kaplan v Armádě České republiky u jednotky SFOR v Bosně)

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality