Biskupství brněnské

V Brně byl založen klášter sester klarisek

Ilustrace
31.8.2006
Na základě pověření Kongregací pro zasvěcený život a společnosti apoštolského života byl v Brně-Soběšicích dekretem brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho kanonicky zřízen klášter sester klarisek, který nese název Maria Immaculata (Neposkvrněná).Brno: Při této výjimečné příležitosti slavil ve středu 30. srpna brněnský biskup Vojtěch Cikrle v klášterním kostele sester klarisek slavnostní bohoslužbu, při níž přečetl zřizovací dekret kláštera ze dne 11.8.2006, a poté provedl kanonickou vizitaci.

Novostavba klášterního objektu s kaplí o kapacitě 80 míst sloužící také veřejnosti, byla vysvěcena 1.11.1997. V té době začalo jako na jediném místě v České republice působit v Soběšicích společenství sester klarisek, jehož správa byla dosud vedena z mateřského kláštera v Paderbornu v Německu.

Zakladatelka této řehole, svatá Klára, se narodila v roce 1194 v Assisi. Její svátek si církev připomíná 11.8., kdy v roce 1253 zemřela. Společně se sv. Františkem založila řád, který byl později pojmenován podle ní - Řád chudých sester sv. Kláry, krátce klarisky.

Brněnská komunita jedenácti řeholnic tráví čas v odloučení od světa, v chudobě. Nevlastní žádný majetek, hlavním posláním klarisek je modlitba a rozjímání. Obživu získávají z klášterní zahrady a peníze z příležitostných ručních prací s církevní tématikou.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality