Biskupství brněnské

Setkání s pantomimou

Ilustrace
24.5.2006
Ve středu 24. května v 19.00 hodin na Lidické 24 (dům komunity Emmanuel) se bude konat setkání s Janou Ungerovou, která se věnuje "modlitbě tancem..."Program:

  • 19.00 - 19.15 přivítání, povídání...
  • 19.15 - 19. 45 modlitba chval
  • 19.45- 21.00 setkání s pantomimou (praktický workshop zaměřený na využití pantomimy v evangelizaci)
  • 21.00 - 21.30 posezení u čaje

Nabídka misijně-evangelizační služby Jany Ungerové

Jana Ungerová se narodila se 7. 3. 1971 v katolické rodině v Brně. Mladší bratr se narodil postižený, což bylo pro celou rodinu dalším impulsem k prohloubení víry. Ve třinácti letech se díky setkání s Matkou Terezou rozhodla, že se také stane misionářkou.

Vystudovala obor Molekulární biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Po několika letech práce ve výzkumu na Karlově Univerzitě v Praze absolvovala Školu evangelizace, kterou pořádala komunita ICPE (Mezinárodní katolický evangelizační institut) na Maltě. V této komunitě získala během následujících tří let další křesťanské vzdělání a katolickou formaci. Získala zkušenosti s pořádáním a vedením seminářů a rekolekcí ve školách i farnostech, se službou naslouchání a vnitřního uzdravení, s pantomimou a tvořivým přístupem k evangelizaci, s prací s mládeží a evangelizací v různých zemích (Polsko, Německo, Malta, Rumunsko, USA, Španělsko a další), s pomocí chudým a lidem na okraji společnosti (Rumunsko, Německo, Ukrajina) atd.

Misijně-evangelizační službě se naplno věnuje od roku 1998, do České republiky se vrátila v roce 2001. V současnosti se zaměřuje především na povzbuzení katolíků k prohloubení víry a vztahu s Bohem, nalezení svého místa v církvi a ve světě a předávání poselství evangelia druhým lidem; pracuje i mezi nevěřícími.

Současné konkrétní formy služby:

  • programy pro mládež, biřmovance, modlitební společenství a další
  • farní rekolekce a obnovy
  • semináře o pantomimě, tvořivosti a komunikaci
  • semináře o vnitřním uzdravení
  • povzbuzení skrze sdílení se o zkušenostech z misií v jiných zemích aj.

Pro další informace se můžete obrátit na adresu:
Mgr. Jana Ungerová
ungerovajana@seznam.cz

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality