Biskupství brněnské

Prodlužení termínu podání přihlášky ke studiu oboru Křesťanská výchova

Ilustrace
5.5.2006
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci prodlužuje termín podání přihlášky ke studiu oboru Křesťanská výchova (magisterské kombinované studium) pro akademický rok 2006/2007 do 5. května 2006. Nově nabízíme studium tohoto oboru s umístěním výuky 1. ročníku i v prostorách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Přihlášky včetně požadovaných příloh zasílejte na adresu: CMTF UP, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc. Bližší informace k přijímacímu řízení získáte na internetové adrese http://www.upol.cz, e-mail: studijni.cmtf@upol.cz a tel. čísle: 585 637 010, 585 637 011.