Biskupství brněnské

V Čejkovicích budou vzpomínat na Dominika Pecku

Ilustrace
29.4.2006
Při příležitosti 25. výročí úmrtí P. Dominika Pecky bude 29. dubna v 11.00 hodin v jeho rodišti Čejkovicích slavit bohoslužbu generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek.Brno: ThDr. Dominik Pecka - katolický kněz, středoškolský profesor, teolog, pedagog, filozof, autor obsáhlého literárního díla. Jedna z velkých křesťanských osobností. Narodil se 4. 8. 1895 v Čejkovicích. V roce 1914 maturoval na klasickém gymnáziu v Brně, o čtyři roky později přijal kněžské svěcení. Na své první kaplanské místo nastoupil do brněnské farnosti Tuřany. Později působil jako profesor v Jihlavě a v Brně – v Husovicích a v Králově Poli. Věnoval se mládeži, hodně přednášel, organizoval akademické týdny na Svatém Kopečku, přispíval do různých časopisů, věnoval se literární činnosti i překladům.

Státní bezpečností byl poprvé zatčen 28. 9. 1953, později strávil ve věznici šestnáct měsíců – propuštěn byl na amnestii v roce 1955. Brzy poté byl znovu souzen a dalších čtrnáct měsíců strávil ve věznici v Mírově. Když byl 29.2.1960 z vazby propuštěn, zotavoval se u svých příbuzných. V roce 1965 byl zproštěn zákazu veřejných bohoslužeb. 10.6.1969 byl v Olomouci Peckovi udělen doktorát teologie honoris causa, v témže roce byl i soudně rehabilitován. O rok později byl však opět umlčen. Jen se zvláštním dovolením směl každý rok dávat exercicie ve Vranově u Brna.

P. Dominik Pecka zemřel 1.5.1981 v Kněžském domově na Moravci, kde strávil posledních šestnáct měsíců života. Pochován je v kněžském hrobě v rodných Čejkovicích, kde žijí jeho příbuzní.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality