Biskupství brněnské

Zelený čtvrtek 2006 na Petrově

Ilustrace
13.4.2006
Na Zelený čtvrtek 13. dubna 2006 se do katedrály na Petrově sjelo více než 220 diecézních i řeholních kněží, přítomni byli rovněž kněží východního obřadu.Biskup Vojtěch Cikrle ve své homilii vyzvedl potřebu osobní svatosti každého kněze, která může nejvíc oslovit a proměnit svět, v němž žijeme.

Na závěr bohoslužby osobně každému knězi daroval knihu "Největší láska - Jan Pavel II. kněžím".

Na missu chrismatis se svěcením olejů a obnovou kněžských závazků doprovodily své kněze a jáhny stovky věřících, kteří jim v závěru bohoslužby jako poděkování za jejich službu předali červenou růži.

foto foto foto foto
Foto: Václav Štaud

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality