Biskupství brněnské

Květná neděle v brněnské katedrále

Ilustrace
9.4.2006
Obřadům Květné neděle (9. dubna) v katedrále sv.Petra a Pavla v Brně na Petrově bude předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle.Brno: Obřady Květné neděle začínají v Brně v 9.00 hodin žehnáním ratolestí v Denisových sadech pod Petrovem. Odtud následuje průvod do katedrály sv. Petra a Pavla, kde bude od 9.15 hodin celebrovat mši biskup Vojtěch Cikrle s kanovníky Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla. Během bohoslužby zaznějí zpívané pašije podle sv. Marka v podání Dómského smíšeného sboru, který řídí Petr Kolař.

V 10.30 hodin bude v katedrále celebrovat latinskou chorální mši kanovník Královské stoliční kapituly a kustod katedrály Jan Kabeláč. Latinské pašije podle sv. Marka zaznějí v podání Svatomichalské gregoriánské scholy, umělecký vedoucí Josef Gerbrich.

Květná neděle, která bezprostředně předchází Velikonocům, připomíná triumfální vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma několik dnů před jeho umučením.