Biskupství brněnské

Kostel sv. Tomáše v Brně oslaví 650. výročí posvěcení

Ilustrace
10.3.2006 - 13.3.2006
Oslavy 650. výročí posvěcení kostela Zvěstování Panny Marie a sv. Tomáše v Brně na Moravském náměstí proběhnou ve dnech 10.- 13. března.Brno: Jedna z významných dominant centra brněnské metropole – kostel sv. Tomáše na Moravském náměstí – má své kořeny již v roce 1350, kdy se moravský markrabě Jindřich rozhodl zakládací listinou z 22. února vybudovat chrám, který měl sloužit jako pohřebiště moravských markrabat. Kostel, jehož dokončené kněžiště 13.3.1356 posvětil olomoucký biskup Jan Očko z Vlašimi, byl zasvěcen Zvěstování Panny Marie a sv. Tomáši, apoštolu.

Význam chrámu v dějinách Brna připomenou oslavy, které proběhnou při příležitosti 650. výročí posvěcení kostela ve dnech 10.-13.3. s následujícím programem:

Pátek 10. 3.

 • 17.00 hodin - křížová cesta se vzpomínkou na všechny, kdo v minulosti přinesli oběti za záchranu a budování kostela
 • 17.30 hodin - mše s tématickým kázáním: "Historický význam kostelů"
  celebruje P. PhDr. ThLic. František Holeček OM
 • 18.30 hodin - přednáška na téma: "Švédské obléhání Brna v souvislosti s kostelem sv. Tomáše"
  přednáší PhDr. ThLic. František Holeček OM

Sobota 11.3.

 • 17.30 hodin - latinská mše s tématickým kázáním : "Umělecký a liturgický význam kostelů"
  celebruje R.D. PhDr. Karel Cikrle
  zpívá Svatomichalská gregoriánská schola, řídí Josef Gerbrich

Neděle 12.3.

 • 9.00 hodin - farní mše s tématickým kázáním: "Teologický a duchovní význam kostelů"
  celebruje R.D. Dr. Vojtěch Eliáš, proděkan KTF UK Praha
  zpívá Svatotomská chorální schola, řídí Ludvík Kolek
 • 17.00 hodin - večer mariánské duchovní poezie a renesanční a barokní hudby
  recituje Radovan Lukavský
  účinkují soubory "Ensemble Porta Musicae" a "Solet Sedes", řídí Pavel Vacek

Pondělí 13.3.

 • od 8.00 do 16.,00 hodin celodenní eucharistická adorace 17.30 hodin - pontifikální mše
  celebruje Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský
  zpívá chrámový sbor Jolly Singers ( Zdeněk Fibich: "Missa brevis" ), řídí Petr Veselý
  po skončení bohoslužby následuje "agapé"

foto foto foto foto
Foto: Václav Štaud

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality