Biskupství brněnské

Zemřel P. Josef Jandl

Ilustrace
2.2.2006
Dne 2. února 2007 zemřel P. Josef Jandl, farář v Pavlicích. Se zemřelým se rozloučíme při mši svaté v pátek 9. února 2007 v 15 hodin ve farním kostele v Pavlicích a v sobotu 10. února 2007 v 10.30 hodin ve farním kostele v Sulkovci. Po obřadech bude uložen do kněžského hrobu na hřbitově v Sulkovci.
Parte