Biskupství brněnské

Adventní hudební večery v katedrální kryptě na Petrově

Ilustrace
8.12.2004
V katedrální kryptě na Petrově probíhají každou středu adventní hudební večery při svíčkách spojené s noční vyhlídkou z věží.Středa 8.12. 2004
Štěpán Švestka a Ondřej Múčka: hudba baroka a romantismu pro varhany a violoncello

Středa 15.12.
Divadlo Čára: středověká liturgická hra Ludus Danielis

Středa 22.12.
Svatomichalská gregoriánská schola: adventní chorální zpěvy s duchovním slovem
Petr Kolař a Šárka Brychová:adventní klasická vokální tvorba (alt, baryton) a varhany

Začátky představení v 19.30
Vstupné společně s noční vyhlídkou : 55 Kč

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality