Biskupství brněnské

Strom splněných přání 2004

Ilustrace
7.12.2004
Brno – Již po čtvrté si mohou Brňané zahrát na „Ježíška“ v pasáži Obchodní galerie Orlí a splnit tak přání klientů s mentálním postižením denního stacionáře Effeta. Sbírka „Strom splněných přání 2004“ bude zahájena 7. prosince v 11.00 hodin tiskovou konferencí v kavárně Obchodní galerie Orlí, ulice Orlí 3, Brno.Ukončení sbírky proběhne 22.prosince, kdy budou dárky předány klientům z denního stacionáře Effeta.Brno: Sbírka Strom splněných přání se během let stala v Brně tradicí, která k adventní době patří. Přáníčka, která vytvořili klienti Effety za pomoci asistentů v hodinách pracovní terapie, budou zavěšena na vánoční strom. Kdokoliv může přijít, pročíst si je a splnit takové, které se mu zdá být pro něj přijatelné. Přání jsou různá, ale většinou to jsou barvy, pastelky, hudební nahrávky, stavebnice aj. Pro ty, kteří chtějí raději přispět finanční částkou, bude na místě u stromu připravena zapečetěná pokladnička.

Na sbírce se budou podílet jako dobrovolníci studenti z Cyrilometodějské střední školy pedagogické a gymnázia z Lerchovy ulice v Brně a z Církevní střední zdravotnické školy z Šimáčkovi ulice v Brně. Tito studenti budou poskytovat informace o denním stacionáři Effeta a Oblastní charitě Brno.

Effeta je denním stacionářem pro lidi s mentálním postižením a autismem, který má dvě samostatná pracoviště.

Pracovní terapie – na Holzově ulici s kapacitou 20 klientů. Tvoří je mladí lidé starší 18 let s mentálním postižením ve středním a těžkém stupni. Pracovní terapie je sestavena z pěti samostatných dílen, dřevodílna, kovotepecká dílna, výrobky z přírodních materiálů, dílna textilní a dílna keramická. V každé z dílen pracují čtyři klienti pod vedením pracovního terapeuta.
 Denní pobyt – na Strnadově ulici má kapacitu 35 klientů. Jsou zde děti a mladí lidé ve věku od šesti let. Stupeň mentálního postižení klientů je v těžkém a hlubokém stupni.

Velká skupina klientů je mobilní pouze s dopomocí. Vedle závažného postižení jemné motoriky horních končetin, jsou klienti postiženi také smyslovým postižením psychiatrickým. Někdy se poruchy kombinují u jediného člověka. Sociální služba u dětí a lidí s takovým postižením je mimořádně náročná.

Další informace: Michaela Cyprová, Oblastní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno, tel.: 545 210 672