Biskupství brněnské

Nejdražší koláče jsou opět v Brně

Ilustrace
20.10.2004
Slogan "Nejdražší koláče v Brně" provázel již třetí benefiční akci ve prospěch klientů Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna, která proběhla 20. října od 10.00 do 18.00 hodin na náměstí Svobody v Brně.Brno: Benefiční akci s názvem "Koláč pro hospic" pořádal již po třetí rajhradský Dům bolesti s hospicem sv. Josefa, který poskytuje pomoc pacientům především s onkologickými a neurologickými diagnózami. Smyslem akce je upozornit občany na služby hospice a snaha pozitivně informovat veřejnost o nedostatečném financování hospicové a paliativní péče od zdravotních pojišťoven.

Denně se nedostává na léky pro každého pacienta 34,80 Kč. Přesně za tolik byly 20. října prodávány koláče na náměstí Svobody v Brně.

Koláče hospici na tuto akci věnovali přední pekaři brněnského regionu. K podpoře akce, která proběhla pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Stanislava Juránka, jsou vyzvány také významné organizace, správní instituce a firmy z Brna.

Bližší informace na telefonním čísle 547 232 223.

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa je jedním ze středisek Diecézní charity Brno, je největším hospicem v České republice a prvním samostatným hospicem na Moravě.

Další informace: Dagmar Jelínková (547 232 223, 737 220 085) - Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
Lucie Kolářová (545 426 633, 731 134 910) - Diecézní charita Brno