Biskupství brněnské

Kurz Problematika drogové závislosti z pohledu duchovní a pastorační péče

Ilustrace
18.10.2004 - 19.10.2004
Sdružení Podané ruce (http://www.podaneruce.cz) pořádalo ve dnech 18. - 19. října 2004 15hodinový kurz Problematika drogové závislosti z pohledu duchovní a pastorační péče.Kurz je určen zástupcům duchovní a pastorační péče. Seznámí s celkovou problematikou užívání drog a drogových závislostí. Postihne drogu jako fenomén současné společnosti, přiblíží základní pojmy primární, sekundární a terciální prevence a „Harm reduction“. Rovněž vysvětlí pojem závislost jako takový, shrne nejčastěji užívané drogy a jejich dopad na uživatele, zvláště mládež. Druhá část programu byla zaměřena na duchovní a morální aspekty drogového užívání, pastorační praxi, poradenství a doprovázení. Byl věnován prostor vzájemné diskusi na dané téma Církev a drogy.

Lektoři: Mgr. Jindřich Vobořil Pg. Dip., Mgr. Marek Jargus, Ing. Radovan Voříšek, Mgr. Jaroslav Smejkal, Immaculata Konvalinková.

Podrobné informacejsou k dispozici na http://www.podaneruce.cz/cz/ies/kurzy/kurzy/problematika-drogove-zavislosti-z-pohledu-duchovni-a-pastoracni-pece.html.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality