Biskupství brněnské

Prosby za otce Ladislava Kubíčka

Ilustrace
25.9.2004
V sobotu 25. září 2004 pořádalo Společenství cyrilometodějských poutníků pouť za R.D.MUDr.Ladislava Kubíčka, kunštátského rodáka zavražděného 11.září 2004.Program:

  • 7.00 - modlitba v kapli P.Marie v Hodoníně u Kunštátu, potom pěší pouť - modlitba sv.růžence, zpěv,korunka k Božímu milosrdenství
  • 17.00 smírná mše svatá u Panny Marie Bolestné ve Sloupě

Trasa poutě - Černovice, Bedřichov, Štěchov, Lysice, Doubravice n/Sv, Sloup.

Ve Sloupě nyl zajištěn nocleh pro poutníky, kteří se v neděli se připojilií k poutníkům na Vranov, Křtiny.

Informace jáhen L.Kinc, 592 64 Prosetín 79, tel.č.: 516 463 315, 606 948 970.