Biskupství brněnské

Den církevních škol

Ilustrace
16.9.2004
V den svátku svaté Ludmily 16. září, který si připomínáme jako Den církevních škol, sloužil brněnský biskup Vojtěch Cikrle v 7.55 hodinslavnostní bohoslužbu pro studenty Biskupského gymnázia v Brně na Barvičově ulici.Praha: Den církevního školství se v naší zemi poprvé slavil v roce 2000, v den svátku sv. Ludmily (16.9.). Církevní školy mají možnost pořádat v tento den akce, které slouží k jejich zviditelnění, k informování široké veřejnosti o odlišnostech církevních škol od veřejných resp. soukromých a k prezentaci svých výsledků. Oslavy se často konají ve spolupráci s místními farnostmi. Jednotlivé školy např. udělují svým studentům ředitelské volno, vyhlašují Den otevřených dveří, pořádají poutě či sportovní akce apod.

Celkem patří do sítě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 106 církevních škol (některé školy však mají i vícetypové vzdělávání jako např. základní školu a gymnázium pod jednou právnickou osobou). Celkem je tedy církevních škol 117. Z toho katolických: 14 mateřských, 21 základních, 15 středních, 18 gymnázií, 5 vyšších a 21 školských zařízení. Škol ostatních církví je 32, včetně škol Pražské židovské obce. Církevní školy v naší republice navštěvuje přibližně 15 tisíc studentů. Nejvíce církevních škol se nachází v Praze, nejméně v plzeňské diecézi. Přibližně 2/3 škol připadají na Čechy, 1/3 škol působí na Moravě (z nich 1/3 ve Slezsku). Počet studentů je mezi Čechy a Moravu rozdělen přibližně stejně.

Kontakt: Ing. Daniel Kuchyňka, ředitel Sekce církevního školství České biskupské konference, Thákurova 3, 160 00 Praha 6 - Dejvice; tel: 220 181 760; mailto:cbkcs@cirkev.cz.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality