Biskupství brněnské

Vranov u Brna vítá své poutníky

Ilustrace
12.9.2004
Poutní bohoslužbu v neděli 12. září v 11.15 hodin slavil s vranovskými poutníkybrněnský biskup Vojtěch Cikrle.Vranov u Brna: Jedno z nejvýznamnějších poutních míst brněnské diecéze s chrámem Panny Marie sahá svými kořeny až do 13. století. V srpnu roku 1992 se sem po více než dvou stech letech vrátili pauláni, kteří zde působili od roku 1653.

Na internetových stránkách Duchovního centra ve Vranově u Brna (http://dc-vranov.katolik.cz) nynější členové paulánské rodiny vzpomínají na své místní začátky. A tak se můžeme dočíst, že vranovský konvent Narození Panny Marie založil v září roku 1633 kníže Maxmilián z Liechtensteinu, spolu se svou manželkou Kateřinou Černohorskou z Boskovic a postoupil jej s vesnicemi Mořice, Srbce, Pavlovice, Vitčice a městečkem Tištínem Paulánskému provinciálovi P. Antonínu Pillotovi. 27. května 1635 pak přijali tento šlechetný dar otcové sedmatřicáté Generální kapituly řádu Nejmenších bratří sv. Františka z Pauly, konané v Marseille a zapsali nový dům do česko-německé provincie řádu. Záhy na to přivedl na Vranov P. František Richard několik francouzských bratří z provincie hrabství burgundského. R. 1638 požádal kníže Maxmilián provinciální kapitulu, aby se Vranovu dostalo práva mít vlastního představeného - korektora. Vzhledem k tomu, že počet bratří vzrostl již na plných dvacet osob, byl pak na svátek sv. Václava r. 1640 kanonicky zvolen první vranovský korektor P. Jan Guillard. Za dlouhá léta požehnaného působení vranovské paulánské komunity, největší v celé česko-německé řádové provincii, se v této hodnosti až do osudného 12. října 1784, kdy byl konvent císařem Josefem II. Zrušen, vystřídalo 144 řeholníků, vesměs mužů vysokých náboženských, mravních, vědeckých a obecně kulturních kvalit

30. srpna 1992 se pauláni na Vranov vrátili. Po bezmála dvoustých osmi letech se znovu podařilo s pomocí Boží navázat ve znamení kontinuity na staroslavnou vranovskou tradici přítomností a služby duchovních synů sv. Františka z Pauly. Spolu se svým zakladatelem, sv. Františkem z Pauly, který se v raném dětství rozhodl pro poustevnický život, chtějí pauláni navrátit sobě samým i druhým schopnost užasnout a radovat se nad krásou Božího díla. Svět se může znovu stát onou zahradou stvořenou pro štěstí všech, kdo v ní přebývají.