Biskupství brněnské

Kostel sv. Jiljí v Brně-Komárově – nejstarší funkční objekt v Brně

Ilustrace
5.9.2004
V neděli 5. září v 9.30 hodin vyvrcholila slavnostním svěcením nového oltáře desetiletá rekonstrukce nejstarší dosud sloužící stavby v Brně – kostela sv. Jiljí v Brně – Komárově. Pontifikální bohoslužbuslavil brněnský biskup Vojtěch Cikrle.Brno: Patrně nikdy za svých více než 800 let existence neprošel kostel tak důkladnou a celkovou rekonstrukcí jako v posledních letech, kdy se farnost připravovala na 900leté výročí první zmínky o Luhu – Komárově. Bylo provedeno statické zajištění kostela, odvlhčení, výměna krovů kostela i obou věží, výměna krytiny, veškerých instalací, udělány sanační fasády, omítky, nátěry, restaurovány všechny kamenné prvky vně i uvnitř kostela.

Nové řešení interiéru, které liturgicky i umělecky odpovídá začátku třetího tisíciletí, vzešlo ze spolupráce současného duchovního správce Karla Cikrleho a architekta Jiljího Šindlara; řezbářsky se podílel Vladimír Matoušek. V kostele zůstaly historicky a umělecky hodnotné věci: při rekonstrukci objevený a obnovený portál z doby kolem r.1200, kamenná křtitelnice a kazatelna (nyní rozebraná) z r.1574 (v Komárově jsou od r.1790), dřevěné plastiky Komárovské Madony z doby kolem r.1500 (v kostele je kopie) a sv.Jiljí z r.1871, obraz Panny Marie mariazellské z r.1722 pocházející ze zbořené kaple, obraz sv.Jiljí z r.1826. Varhany (12 rejstříků) jsou z r.1989. Bronzový zvon sv.Benedikt a sv.Jiljí byl přelit r.1768, dva ocelové ulity r.1919.

Rekonstrukce stála 8,5 milionu Kč. Z této částky přibližně 35% bylo hrazeno ze státního rozpočtu, 32% od MMB, přispěl JMK, MČ Brno-Jih, 25% jsou dary farníků; ze sponzorů byli nejštědřejší Cola-transport, JME a JMP.

Z historie chrámu.