Biskupství brněnské

Oslavy sv. Cyrila a Metoděje v brněnské diecézi

Ilustrace
5.7.2004
Pontifikální bohoslužba za účasti českých a moravských biskupů byla slavena v pondělí 5. července v 16.30 hodin na významném poutním místě v Mikulčicích na Hodonínsku.Brno: Bohoslužby v Mikulčicích se zúčastnili čeští a moravští biskupové. Z brněnské diecéze byli přítomni sídelní biskup Vojtěch Cikrle i jeho pomocný biskup Petr Esterka, který žije trvale v USA, protože je papežem Janem Pavlem II. pověřený péčí o české katolíky v zahraničí.

Kromě poutní bohoslužby na Velehradě byli slovanští věrozvěsti připomenuti na desítkách míst v naší vlasti. Jen v brněnské diecézi je sv. Cyrilu a Metoději zasvěceno 56 kostelů a kaplí. Slovanští věrozvěsti, svatí Cyril a Metoděj, patří také ke spolupatronům katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, kde jejich sousoší zdobí první boční oltář tohoto chrámu. Bohoslužby v brněnské katedrále ukončila v pondělí 5. července papežská i státní hymna. Po každé mšinásledovala možnost uctění ostatků sv. Cyrila, které katedrála uchovává.