Biskupství brněnské

Farní den ve farnosti sv. Jakuba v Brně

Ilustrace
20.6.2004
Při příležitosti slavnosti Výročí posvěcení kostela sv. Jakuba v Brně (kdy si připomínáme posvěcení obětního oltáře, které vykonal brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle dne 23. 6. 1990) a v rámci diecézního Roku rodiny pořádala farnost u kostela sv. Jakuba v Brně farní den, který se uskutečnil v neděli 20. června. 2004. Dopolední program v kostele sv. Jakuba měl svůj vrchol ve slavnostní mši sv. v 9.30 hodin. Při ní byly členům nově zvolené farní pastorační rady předány jmenovací dekrety. Při všech bohoslužbách byla vykonána první sbírka na naléhavou opravu střechy kostela sv. Jakuba. Odpolední program proběhnul v sále Cyrilometodějské církevní základní školy, Brno, Lerchova 65a začal ve 14,30 hodin. Program byl připraven pro celé rodiny, zvláště pro děti, a  mysleli jsme v něm i na naši farnost. Otec Václav Slouk