Biskupství brněnské

Pouť brněnské mládeže do Křtin

Ilustrace
8.5.2004
Citát z Janova evangelia „Chceme vidět Krista“ byl motem také letošní pěší pouti brněnské mládeže do Křtin, která se konala 8. května.Brno: Již od roku 1996 jsou vždy 8. května, v den svátku Panny Marie, prostřednice všech milostí, zváni mladí z Brna a okolí na pěší pouť do starobylého poutního místa s chrámem Jména Panny Marie ve Křtinách. Vychází se pokaždé z jiného místa na okraji města Brna a vždy jinými cestami krásnou jarní přírodou, bránou Moravského krasu, se směřuje do stejného cíle, do Křtin, kde je tato akce již pevně zanesena do poutního kalendáře významných poutí roku.

Smyslem aktivity mladých křesťanů z jednotlivých brněnských farností sdružených do skupiny ELPIS je umožnit, aby mladí lidé i se svými kněžími strávili den v přírodě na trase vyplněné cíleným programem inspirovaným každoročně motem Svatého otce věnované mládeži celého světa.. Program pokračuje i ve křtinském chrámu a vrcholí zde odpoledne koncelebrovanou mší svatou.

Osmý květen je státním svátkem, ale také svátkem Panny Marie, prostřednice všech milostí. Účastníci jsou vždy vyzýváni, aby kromě svých osobních úmyslů vložili do této poutě i prosby k Matce Boží za náš národ a jeho politiky. Poutníkem se každoročně stává také generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek, které všechny mladé na tuto akci zve. Účastní se také hendikepovaní mladí z Ústavu sociální péče na brněnské Kociánce. Již tradičně k akci patří také nesení Poutního kříže, symbolu putování, který v době svého působení v České republice posvětil apoštolský nuncius Giovanni Coppa. A tak se Elpis i tebe ptá: Co myslíš, půjdeš letos s námi? Další informace: Klára Fantová, tel. 732 274 610, e-mail: elpis@email.cz.