Biskupství brněnské

Pouti v Montserratu u Cizkrajova.

Ilustrace
1.5.2004
V sobotu 1. května 2004 začala v poutním kostele Panny Marie Montserratské nová poutní sezóna společnou česko-rakouskou poutí u příležitosti vstupu České republiky do Evropské unie. Po modlitbě růžence v 8.30 hod. následovala v 9 hod. společná česko-německá mše sv. a májová pobožnost.V neděli 2. května 2004 se konala tradiční jarní pouť na Montserratu s následujícím programem: v 8.30 hod. modlitba růžence, v 9 hod. mše sv., v 10 hod. májová pobožnost, adorace a svátostné požehnání. Poutní bohoslužby doprovodil svým zpěvem pěvecký sbor Cordia z Telče (W.A. Mozart, A. Brucker, P. Eben...).
Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality