Biskupství brněnské

Fórum malých společenství

Ilustrace
30.4.2004 - 2.5.2004
Občanské sdružení Hnutí za lepší svět pořádalo akci Fórum malých společenství, která se konala 30. dubna - 2. května 2004 na Velehradě v poutním a exercičním domě Stojanov pod heslem Ut omnes unum sint (Ať jsou všichni jedno.).Forum malých společenství je setkání farních společenství. Dává prostor výměně zkušeností, vzájemné pomoci při řešení problémů a navazování kontaktů. Akce měla charakter vzdělávací a přispěla k rozvoji pozitivní mezilidské komunikace.

Účastníciv menších skupinách rozpracovávali témata přednášek nebo modelových situací, které souvisí s běžným životem farních společenství. Proto byla aktivní účast vyhrazena přihlášeným účastníkům z existujících společenství ve farnostech nebo ze společenství uvedených v Katalogu laických aktivit své diecéze a pozvaným hostům.

Více informacínajdete na http://sweb.cz/hzls.