Biskupství brněnské

Tisková zpráva hnutí Pro život ČR

Ilustrace
19.3.2004
Praha, 19.3.2004 - Hnutí Pro život ČR v rámci své preventivní činnosti rozeslalo na výchovné a vzdělávací instituce v ČR několik tisíc videokazet "SVOBODA VOLBY" se záznamem výkonu umělého potratu v prvním trimestru těhotenství. Tato forma osvěty je chápána jako příspěvek ke "Dni nenarozených dětí", který letos připadá na čtvrtek 25. března.V rámci každoroční březnové informační kampaně rozeslalo občanské sdružení Hnutí Pro život ČR videozáznam výkonu umělého potratu. Videokazety byly zaslány na více než 4000 institucí, které mají v rámci své činnosti na starost výchovu a vzdělávání dětí a mládeže, a dále na všechna pracoviště odborů sociálních úřadů a do všech azylových domů.

Dokument obsahuje zobrazení výkonu umělého potratu do 12. týdne těhotenství, který lze v České republice podstoupit na žádost od šestnácti let věku (a to i bez souhlasu rodičů). Je zde zachycena přípravná fáze pacientky, vlastní výkon a zbylé tkáně po zákroku. Ve dvou několikasekundových záběrech je zachyceno i tělo plodu z vyvolaného potratu do 24. týdne těhotenství. Do této doby může v České republice tento zákrok podstoupit žena v případě zdravotních komplikací či v případě podezření na zdravotní postižení dítěte.

Vzhledem k obsahu videokazety upozornilo Hnutí Pro život ČR, že záznam není určen přímo klientům, kteří se na dané instituce obracejí a mohou být v psychické tísni. Dále upozorňuje ředitele škol, že videokazeta není v žádném případě vhodná pro studenty mladší šestnácti let. U nich Hnutí Pro život ČR doporučuje primárně pozitivní formu osvěty.

Videokazeta je určena pro sebevzdělávání odpovědných pracovníků a pedagogů, kteří mají zpravidla o problematice jen kusé informace. Spolu s videokazetou byly zaslány i další materiály a s institucemi je i následně udržován kontakt.

Bližší informace:
Hnutí Pro život ČR, Zdeňka Rybová, 736 766 660,
zdenka.rybova@prolife.cz, http://prolife.cz