Biskupství brněnské

Česká Bible v průběhu staletí

Ilustrace
18.3.2004
Slavnostní zahájení putovní výstavy Česká Bible v průběhu staletí se konalo ve čtvrtek 18. března od 18.00 hodin v katedrále sv. Petra a sv. Pavla v Brně.Brno: Nad výstavou, která se koná k 425. výročí (1579-2004) prvního vydání Bible Kralické a k 25. výročí (1979-2004) vydání Bible - český ekumenický překlad, převzal záštitu brněnský biskup Vojtěch Cikrle, primátor Statutárního města Brna Petr Duchoň a senátor Ing. Jaroslav Šula.

Program slavnostního večera:

 • Zahájení:
  Alena M. Kubíčková, ředitelka projektu
 • Úvodní slovo:
  Mons. Vojtěch Cikrle biskup brněnský, Petr Duchoň primátor Statutárního města Brna, PhDr. Petr Šuleř ředitel MZM v Brně, ThDr. Jiří Lukl ředitel ČBS Praha, Ing. Rudolf Sedláček SČC, PhDr. Jiřina Šiklová FF UK, Ing. Jaroslav Šula senátor.
 • Hudební vystoupení:
  Mgr. Petr Kolař, zpěv Biblické písně A. Dvořáka, Dagmar Kolařová, varhany, Dětský sbor PRIMAVERA ZUŠ J. Kvapila Brno, dirigent PhDr. J. Dostalík
 • Umělecký přednes:
  František Derfler
 • Při této příležitosti bude pod záštitou ministra zahraničních věcí ČR Cyrila Svobody zahájen také mezinárodní projekt „Ruční přepis Bible“.

Výstava Česká Bible v průběhu staletí připomíná dobu prvních Cyrilometodějských překladů biblických textů do jazyka moravských Slovanů, první rukopisné Bible či tištěné i současné digitální formy vydávání Bible a jejich překladů. Představuje unikáty, včetně Kralické “šestidílky”, Bibli Svatováclavskou, Zlatou a další zajímavé atributy (původní litery) až po současné multimediální nosiče. Expozice obsahuje cca 23 panelů a cca 10 vitrážních stolů s exponáty, dva počítače s ukázkou vzácných digitalizovaných, iluminovaných rukopisů z 15. století, moderní překlady Biblí a nové biblické programy. Návštěvníci výstavy mohou také shlédnout videofilm Objevujeme Bibli.

Doprovodný program výstavy, která potrvá až do 18. dubna, tvoří obrazy a kresby současných výtvarníků inspirované Biblí a tématické přednášky v prostorách Biskupství brněnského (Petrov 2):

 • pátek 19. 3., 18 - 19:00
  Má Bible význam pro dnešního člověka?
  Jiří Drejnar, Etické fórum
 • pondělí 22. 3., 18 - 19:00
  Slova Boží podle Arnošta Hello
  P. Ing. Stanislav Weigel
 • pondělí 29. 3., 18 - 19:00
  Salesiáni - česká misie v Bulharsku
  P. Benno Beneš SDB
 • středa 31. 3., 18 - 19:00
  Bible - kniha života (poznámky k interpretaci vybraných textů z pohledu katolického kněze)
  P. Stanislav Přibyl, farář na Svaté Hoře
 • čtvrtek 1. 4., 18 - 19:00
  Ježíšovo milosrdenství
  - P. Ladislav Heryán SDB
 • pátek 2. 4., 18 - 19:00
  Kralická Bible a ekumenický překlad
  ThDr. Jiří Lukl
Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality