Biskupství brněnské

„Kočkohrátky“ brněnské Effety

Ilustrace
8.3.2004 - 26.3.2004
Prodejní výstava na téma „ Kočkohrátky„ na které budou prezentovány výrobky klientů denního stacionáře Effeta pro mladé lidi s mentálním postižením, bude probíhat ve dnech 8. března – 26. března 2004 v DDM Vinohrady v Brně.Brno: Výrobky z výstavy Kočkohrátky, které za pomoci asistentů vytvořili klienti Effety, budou i prodejné, zisk z prodeje bude použit na zakoupení pomůcek a materiálů, které mohou být využity pro různé pracovní terapie klientů Effety.

Effeta je denní stacionář Oblastní charity Brno pro děti a mladé lidi s mentálním postižením a autismem, příp. i kombinovanými vadami. Cílem činnosti stacionáře je přispět k všestrannému rozvoji osobnosti člověka s postižením a pomoci rodičům a rodinám, kteří se o takového člověka starají. Výchovné a vzdělávací programy zahrnují různé druhy terapií, plavání,vycházky do přírody, klubovou činnost aj.

Effeta nabízí pracovní terapie pro mladé lidi s lehkým a středním stupněm postižení od 15-ti let a denní pobyt pro děti s lehkým až hlubokým stupněm postižení od 6-ti let.

Kontakt : vedoucí Bc. Karel Kosina, tel. pracovní terapie 544 211 001, denní pobyt 544 233 592.

Informace najdete i na webových stránkách Oblastní charity Brno http://www.charitabrno.cz.