Biskupství brněnské

Moravskoslezská křesťanská akademie v březnu

Ilustrace
2.3.2004
Kontakt: MSKA Brno,
Divišova 19, 612 00 Brno;
tel/fax: 545 223 159;
e-mail: mska@volny.cz; http://www.volny.cz/mska.Region Brno

 • 2. 3. 2004, Petrov 2, 17.00 hodin
  Prof. Vladimír Smékal, CSc. – Současný člověk a „tradiční jazyk víry“
 • 23. 3. 2004, Petrov 2, 17.00 hodin
  ThDr. Stanislava Ševčíková – Stádia víry ve vývoji osobnosti
 • 16. 3. 2004, Petrov 2, 17.00 hodin
  Mgr. Miroslav Jeřábek – Hnutí za silnou střední Evropu v Brně v letech 1929 - 1939
 • 9. 3. 2004, Petrov 2, 17.00 hodin
  Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc. a hosté – Kmenové buňky: od studia buněčné diferenciace k reparativní medicíně
 • 30. 3. 2004, Petrov 2, 17.00 hodin
  Panelová diskuze za účasti: Prof. RNDr. Emila Palečka, DrSc., Prof. MUDr. Oldřicha Nečase, DrSc., Prof. MUDr. Bohumíra Langa, CSc., P. Mgr. Marka Váchy, Prof. MUDr. Augustina Svobody, CSc., RNDr. Pavel Vařejky a P. Dr. Stanislava Pacnera
  téma: Vědecká a biblická zpráva o vzniku života na zemi: Téma k dialogu nebo jen k vzájemnému respektu?

Region Frýdek-Místek

 •  P. Pepřík – Kněžství
  9. 3. 2004, malý sál Katolického Lidového domu v 17.30

Region Kyjov

 • P. Jan Peňáz – Pěší pouť do Říma v roce 2000 a jiné poutě
  18. 3. 2004, Kyjovská radnice - zasedací místnost v 18.00 hodin

Region Olomouc

 • Mgr. Zdeněk Nešpor – Mezináboženský dialog v současné české společnosti
  16. 3. 2004, Velký sál kurie, Biskupské náměstí 2, 17.00 hodin
 • Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. – Lidský úděl očima psychologie a víry
  30. 3. 2004, Velký sál kurie, Biskupské náměstí 2, 17.00 hodin

Region Ostrava

 • P. Mgr. Petr Šustáček – Kde jsi Adame?, 1. (Podle P. J. Augustyna SJ)
  17. 3. 2004, přednáškový sál, Nám. Msgre. Šrámka 4, 16.30 hodin

Region Prostějov

 • P. Ing. Jaroslav Němec, SDB – Etická výchova
  3. 3. 2004, orlovna Lidového domu, Vápenice 9

Region Šumperk

 • RNDr. Jiří Krtička, CSc. – Sakrální stavby, kostely a jejich symbolický význam
  22. 3. 2004, Rytířský sál Okresního vlastivědného muzea, 17.30 hodin