Biskupství brněnské

Moravskoslezská křesťanská akademie v únoru

Ilustrace
24.2.2004
Kontakt: MSKA Brno,
Divišova 19, 612 00 Brno;
tel/fax: 545 223 159;
e-mail: mska@volny.cz; http://www.volny.cz/mska.Region Brno

 • Mgr. Jiří Mihola – Barokní tradice na Moravě
  24. 2. 2004, Petrov 2, 17.00 hodin

Region Kyjov

 • Dr. Mgr. Ing. Tomáš Machule – Co může říci filosofie o Bohu
  26. 2. 2004, Kyjovská radnice - zasedací místnost v 18.00 hodin

Region Olomouc

 • Doc. PhDr. Miloš Kouřil, Doc. PhDr. Vojtěch Cekota – Církev na Moravě v 18. století
  24. 2. 2004, Velký sál kurie, Biskupské náměstí 2, 17.00 hodin

Region Ostrava

 • Jozef Jan Sotoniak III.OP – Zamyšlení nad knihou Job
  4. 2. 2004, přednáškový sál, Nám. Msgre. Šrámka 4, 16.30 hodin
 • MUDr. Rucki – Alternativní medicína
  11. 2. 2004, přednáškový sál, Nám. Msgre. Šrámka 4, 16.30 hodin
 • Ing František Valdštýn – Počátky přemyslovských Čech, doba svatováclavská
  18. 2. 2004, přednáškový sál, Nám. Msgre. Šrámka 4, 16.30 hodin
 • P. Mgr. Pavel Kuchař, PhD. SDB – Výchova k víře v konzumní společnosti
  27. 2. 2004, kostel sv. Josefa (Don Bosco), 16.30 hodin

Region Šumperk

 • Mgr. Milan Palkovič – Proticírkevní poúnorová opatření a jejich dopad na olomouckou arcidiecézi
  9. 2. 2004, Rytířský sál Okresního vlastivědného muzea, 17.30 hodin

Kolegium katolických lékařů

 • Mgr. Aleš Vrzala – Sexuální etika a současná společnost
  13. 2. 2004 Centrum dětských odb. zdrav. služeb, Žerotínovo nám. 4, 17.00 hodin