Biskupství brněnské

Týden modliteb za jednotu křesťanů v Brně

Ilustrace
18.1.2004
V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který má letos jako moto citát z Janova evangelia: „Svůj pokoj vám dávám ...“ (J 14,27), se v Brně uskutečnila dvě modlitební setkání.Brno: Zahájení Týdne modliteb za jednotu křesťanů proběhlo v neděli 18. ledna v 9.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Pontifikální bohoslužbu za jednotu křesťanůcelebroval brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

O týden později, v neděli 25. ledna v 15 hodin se konala v kostele Povýšení sv. kříže („u kapucínů“) v Brněekumenická pobožnost za účasti zástupců křesťanských církví působících v Brně, kterou zpěvem doprovodil sbor Anima una.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality